Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt bij de fotograaf van Belle Vie Fotografie.
 • Belle Vie Fotografie doet zijn uiterste best alles wat op de website staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
 • Belle Vie Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt. 
 • Belle Vie Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotoshoot op locatie of in de studio.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant mag hiervoor 2 extra bestanden uitzoeken. Indien bovenstaande een bezwaar is dient de klant dit voorafgaande aan de fotoshoot schriftelijk kenbaar te maken.

Fotoshoot

 • Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze uiterlijk een week voor het plaatsvinden van de fotoshoot contact op met de fotograaf.
 • Een Baby-, Cake Smash-, Zwangerschaps- of Portret fotoshoot duurt gemiddeld 1 uur. Een Newborn Fotoshoot duurt gemiddeld 2 uur.
 • Ca. 2 weken na de fotosessie, stelt Belle Vie Fotografie klein formaat afbeelding met watermerk beschikbaar in een online galerij. Daarna kunnen de digitale fotobestanden worden uitgekozen. Deze zullen via mail worden toegestuurd.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf.
 • De klant heeft het recht tot reproductie van de aangeleverde digitale bestanden in hoge resolutie te voor eigen gebruik.
 • Na het plaatsen van de online galerij kunnen extra bestanden of fotoproducten worden bijbesteld. Vraag naar de mogelijkheden.
 • Bij een fotosessie op locatie buiten Ter Apel word €0,25 per kilometer in rekening gebracht.
 • Ontstaat er tijdens de fotosessie ontevredenheid, is er ruimte om dit direct aan te geven. Klachten achteraf worden als niet gegrond beschouwd.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de reportage door Belle Vie Fotografie opnames te maken met eigen telefoon of camera.

Fotobestanden

 • Bij iedere fotoshoot zijn 7 digitale JPEG bestanden in Hoge Resolutie en zonder logo of watermerk bij de prijs inbegrepen. Extra JPEG bestanden kunnen tot 3 maanden na de fotoshoot worden bijbesteld voor 7,50 euro per stuk. Het is niet mogelijk om de onbewerkte bestanden en/of RAW bestanden te ontvangen.

    Bestellingen

 • Fotoproducten worden besteld nadat de betaling van de klant is ontvangen.
 • Betaalde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd.
 • Indien canvas, fotoafdrukken of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotograaf.
 • Belle Vie Fotografie zal de digitale bestanden uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.

Betaling

    Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar.
 • Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering van een geboekte fotoshoot door de klant brengt de fotograaf 25%  van de overeengekomen totaalprijs in rekening. 
 • Het kan zijn dat bij een Newborn fotoshoot de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.
 • Indien Belle Vie Fotografie de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte dan zal de afspraak kosteloos op een ander tijdstip, in overleg worden ingepland.
 • Mocht door bijvoorbeeld een technische storing aan de apparatuur de afspraak niet door kunnen gaan, zal Belle Vie Fotografie kosteloos een andere afspraak met u maken en u hierop 25%  korting geven.

Privacy

 • Belle Vie Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens zoals: adres, telefoonnummer, emailadres, etc. openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Overzicht van persoonsgegevens die Belle Vie fotografie verwerkt:

 • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

Belle Vie Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor  de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Belle Vie Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).
 • Belle Vie Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belle Vie Fotografie) tussen zit.
 • Belle Vie Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.
 • Belle Vie Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Belle Vie Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 • Belle Vie Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Versie 23-8-2021